Całkiem nudne życie - Agnieszka Rahela Olszak

Czy wykorzystywanie zwierząt w sztuce jest etyczne?

December 06, 2020 Hodowla Słów Episode 16
Całkiem nudne życie - Agnieszka Rahela Olszak
Czy wykorzystywanie zwierząt w sztuce jest etyczne?
Show Notes

Sztuka nie podlega zasadom, jest wolna, ale czy to znaczy, że nie posiada granic? Wykorzystywanie zwierząt żywych i martwych w sztuce stało się popularnym zjawiskiem, zarówno w performansach, jak i instalacjach, teatrze, filmie, czy reklamie. Czy każda forma „użycia” zwierzęcia jest już normą, czy istnieją jakieś etyczne granice sztuki?

https://hodowlaslow.pl/czy-wykorzystywanie-zwierzat-w-sztuce-jest-etyczne/

Support the show